Biuro Tłumaczeń BIZNES SERWIS rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku. Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe oraz tłumaczenia zwykłe z języka angielskiego, niemieckiego, niderlandzkiego, szwedzkiego, rosyjskiego, ukraińskiego, słowackiego, czeskiego, bułgarskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego oraz wszystkich innych języków europejskich i pozaeuropejskich na język polski oraz z języka polskiego na w/w języki.

Przyjmujemy zlecenia na tłumaczenia pisemne jak również na tłumaczenia ustne.
Img 7758ps

Nasi tłumacze to osoby z całej Polski - absolwenci Filologii językowych, Lingwistyki Stosowanej bądź uczelni zagranicznych. Wszyscy posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie tłumaczeń. Wielu z nich jest członkami instytucji takich jak Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPiS.

Zlecenia wykonujemy profesjonalnie, fachowo i zawsze w terminie.

Nasze biuro przyjmuje zlecenia od klientów z Gorzowa i okolic, z całej Polski i spoza granic naszego kraju. Wszelkie przekazywane nam materiały i dokumenty traktujemy jako poufne. Nikt oprócz nas oraz tłumacza nie ma do nich wglądu. Nasi tłumacze zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.

Istnieje możliwość zawarcia z nami umowy o stałej współpracy. Możecie Państwo wtedy liczyć na uzyskanie rabatów. Istnieje możliwość wystawiania w takiej sytuacji jednej faktury po zakończeniu każdego miesiąca.

Jeżeli dany tekst jest bardzo obszerny, a termin jego wykonania stosunkowo krótki, możemy powierzyć go kilku tłumaczom jednocześnie, którzy w trakcie pracy kontaktują się ze sobą oraz uzgadniają spójność zastosowanego słownictwa.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach:

 - akty stanu cywilnego

- teksty naukowe i techniczne

- teksty ekonomiczne

- teksty medyczne

-  teksty z zakresu rolnictwa

- teksty prawnicze

- reklama i marketing

- informatyka

- artykuły prasowe

- instrukcje, projekty i informatory

- normy, patenty oraz instrukcje obsługi z różnych dziedzin

- bieżąca korespondencja handlowa

- teksty literackie

- świadectwa, dyplomy, suplementy, certyfikaty

- strony internetowe i prezentacje


Skontaktuj się z nami w celu wyceny dokumentów, zapytania ofertowego lub ustalenia terminu tłumaczenia ustnego:

e-mail: biuro@biznes-serwis.eu

tel. 601 723 414

Img 7810ps

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,

Img 7810ps
Lorem ipsum dolor sit amet,