Img 7909ps1

Cześć,

Nazywam się Joanna Owczarek-Romaniszyn.

Cieszę się, że jesteś na mojej stronie. Mam nadzieję, że będę mogła Ci pomóc swoją wiedzą, doświadczeniem i pozytywną energią!

Moje motto to: "Umrzyj ze wspomnieniami, nie marzeniami"


Hi,

I am Joanna Owczarek-Romaniszyn.

I'm happy you're on my site. I hope that I will be able to help you with my knowledge, experience and positive energy!

My motto is: "Die with memories, not dreams"

Cześć,

Nazywam się Joanna Owczarek-Romaniszyn.

Cieszę się, że jesteś na mojej stronie. Mam nadzieję, że będę mogła Ci pomóc swoją wiedzą, doświadczeniem i pozytywną energią!

Moje motto to: "Umrzyj ze wspomnieniami, nie marzeniami"


Hi,

I am Joanna Owczarek-Romaniszyn.

I'm happy you're on my site. I hope that I will be able to help you with my knowledge, experience and positive energy!

My motto is: "Die with memories, not dreams"

Img 7909ps1

Kim jestem?

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i przedsiębiorcą, który od ponad 20 lat prowadzi własne biuro tłumaczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Więcej…

Jestem partnerem biznesowym międzynarodowego projektu w branży zdrowia, gdzie z powodzeniem rozwijam swoją pasję rozwoju osobistego i pomagania ludziom budować swój biznes. Więcej…

Jestem propagatorką i entuzjastką budowania własnej marki osobistej i rozwijania biznesu w mediach społecznościowych.

Jestem twórczynią spotkań networkingowych „Kawa z Kobietą Aktywną”, które odbywają się od marca 2017 co miesiąc przy kawie i dobrym ciastku. Więcej…

Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Kobieta, Biznes i Rozwój, które powstało w czerwcu 2018, po to aby wspierać kobiety i propagować pozytywne postawy biznesowe wśród kobiet.

Jestem organizatorką konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń, zarówno na żywo, jak i online.

Jestem kobietą aktywną zawodowo, biznesowo, społecznie, sportowo, tanecznie i uwielbiam uczyć się, zdobywać nowe kompetencje i umiejętności, do czego namawiam, motywuję i inspiruję innych ludzi.

Jestem również matką dwóch dorastających córek, Gabrieli i Karen, którym swoją działalnością biznesową i społeczną pokazuję, że nigdy nie jest za późno aby spełniać swoje marzenia oraz, że nikt ani nic nie może nas ograniczać w rozwoju i sięganiu po więcej w życiu.

Who am I?

I am a sworn translator of English and an entrepreneur who has been running his own translation office in Gorzów Wielkopolski for over 20 years.

More…

I am a business partner of an international project in the health industry, where I successfully develop my passion for personal development and helping people build their business. More…

I am a propagator and enthusiast of building my own personal brand and developing business in social media.

I am the creator of networking meetings "Coffee with an Active Woman", which have been taking place since March 2017 with coffee and a good cake. More…

I am a co-founder of the Woman, Business and Development Association, which was established in June 2018, in order to support women and promote positive business posture among women.

I am the organizer of conferences, business meetings and trainings, both live and online.

I am a woman who is active professionally, in business, in social work, in sport and dance and I love to learn, gain new competences and skills, regarding which I urge, motivate and inspire other people.

I am also the mother of two adolescent daughters, Gabriela and Karen, to whom I show through my business and social activities that it is never too late to make dreams come true and that no one or anything can limit us in developing and reaching for more in life.

Img 8124ps

Zapraszam Cię do kontaktu, pomogę Ci, jak będę umiała najlepiej

I invite you to contact me, I will help you as much as I can

Pola oznaczone * są wymagane.

Lorem ipsum dolor sit amet,